INSTYTUT | STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA | DLA STUDENTÓW | DLA PRACOWNIKÓW | KONTAKT |
opis_kierunku.html
Opis kierunku: MATEMATYKA

Na kierunku Matematyka na obu poziomach studiów oferowane są dwie specjalności:
  • Matematyka w finansach i ekonomii,
  • Modelowanie matematyczne.
 Student wybiera specjalność po zaliczeniu trzeciego semestru dla studiów I stopnia lub pierwszego semestru dla studiów II stopnia.   Uruchomienie specjalności zależy od liczby studentów, którzy ją wybrali. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

Szczegółowy opis efektów kształcenia dla kierunku Matematyka I i II stopnia  zawarty jest w tym dokumencie


Uwaga.  W latach akademickich od 2010/11 do 2014/15 kierunek Matematyka był kierunkiem zamawianym przez MNiSW, co znacząco wzbogacało ofertę dydaktyczną. 
O szczegółach proszę czytać tutaj(C) by Instytut Matematyki 2007