INSTYTUT | STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA | DLA STUDENTÓW | DLA PRACOWNIKÓW | KONTAKT |

PRACOWNICY INSTYTUTU MATEMATYKI

KONSULTACJE
Profesorowie tytularni:

Prof. dr hab. Orest ARTEMOVYCH, Kierownik Zakładu F-24
Nauki matematyczne - Matematyka
Algebra
pok. 304/12, tel. 12 628-29-89, e-mail: artemo@pk.edu.pl

Prof. dr hab. Anatolii PLICHKO
Nauki matematyczne - Matematyka
Rachunek prawdopodobieństwa , analiza funkcjonalna
pok. 304/12, tel. 12 628-29-89, e-mail: aplichko@pk.edu.pl
strona www

Prof. dr hab. Anatolij PRYKARPATSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, fizyka matematyczna
Teoria operatorów i analiza funkcjonalna
pok. 311/3, tel. 12 628-29-78, e-mail:Profesorowie PK:

Dr hab. Ludwik BYSZEWSKI, prof. PK, Kierownik Zakładu F-21
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania i nierówności różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 311/5, tel. 12 628-29-87, e-mail: ludwik.byszewski@pk.edu.pl


Doktorzy habilitowani:

Dr hab. Piotr JAKÓBCZAK
Nauki matematyczne - Matematyka
Analiza zespolona, przestrzenie funkcji analitycznych, algebry Banacha
pok. 311/9, tel. 12 628-29-71, e-mail: jakobcza@pk.edu.pl


Dr hab. Włodzimierz JELONEK, Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu F-22
Nauki matematyczne - Matematyka
Geometria różniczkowa
pok. 311/8, tel. 12 628-29-88, e-mail: wjelon@pk.edu.pl


Dr hab. Jan KOROŃSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe
Nauki humanistyczne - Historia
Historia matematyki
pok. 306, tel. 12 628-29-94, e-mail: jan.koronski@pk.edu.pl


Dr hab. Ihor MYKYTYUK ,Kierownik Katedry F-23
Nauki matematyczne - Matematyka
Geometria
pok. 311/9, tel. 12 628-29-71, e-mail: imykytyuk@pk.edu.pl

Doktorzy:

Dr Adam BEDNARZ
Nauki matematyczne - Matematyka
Analiza funkcjonalna
pok. 305, tel. 12 628-29-82, e-mail: adam.bednarz@pk.edu.pl


Dr Anna BISTROŃ
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania rożniczkowe, układy dynamiczne
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: bistron@pk.edu.pl


Dr Volodymyr DILNYI
Nauki matematyczne - Matematyka
Analiza matematyczna, analiza zespolona
pok. 311/9, tel. 12 628-29-71, e-mail: volodymyr.dilnyi@pk.edu.pl


Dr Sylwia DUDEK
Nauki matematyczne - Matematyka
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: sylwia.dudek@pk.edu.pl


Dr Grzegorz GANCARZEWICZ
Nauki matematyczne - Matematyka
Matematyka dyskretna, teoria grafów
pok. 304/15, tel. 12 628-29-61, e-mail: gancarz@pk.edu.pl


Dr Magdalena GRZECH
Nauki matematyczne - Matematyka
Teoria mnogości, topologia
pok. 304/15, tel. 12 628-29-61, e-mail: magdalena.grzech@pk.edu.pl


Dr Monika HERZOG
Nauki matematyczne - Matematyka
Teoria aproksymacji
pok. 306, tel. 12 628-29-94, e-mail: mherzog@pk.edu.pl
strona www


Dr Mariusz JUŻYNIEC
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 311/10, tel. 12 628-29-49, e-mail: juzyniec@pk.edu.pl


Dr Beata KOCEL-CYNK
Nauki matematyczne - Matematyka
Geometria subanalityczna
pok. 305, tel. 12 628-29-82, e-mail: bkocel@pk.edu.pl


Dr Monika KOZAK
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: mkozak@pk.edu.pl


Dr Marek MALINOWSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
Rozmyte i wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe
pok. 306, tel. 12 628-29-94, e-mail: mmalinowski@pk.edu.pl


Dr Anna MILIAN
Nauki matematyczne - Matematyka
Stochastyczne równania różniczkowe
pok. 311/10, tel. 12 628-29-49, e-mail: amilian@pk.edu.pl


Dr Witold OBŁOZA
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: obloza@pk.edu.pl


Dr Katarzyna PAŁASIŃSKA, Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
Nauki matematyczne - Matematyka
Logika matematyczna, algebra uniwersalna
pok. 311/5, tel. 12 628-29-87, e-mail: kpalasin@pk.edu.pl


Dr Artur PIĘKOSZ
Nauki matematyczne - Matematyka
Topologia uogólniona
pok. 305, tel. 12 628-29-82, e-mail: apiekosz@pk.edu.pl


Dr Szymon PLIŚ
Nauki matematyczne - Matematyka
Analiza zespolona
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: splis@pk.edu.pl


Dr Jan PUDEŁKO
Nauki matematyczne - Matematyka
Statystyka matematyczna
pok. 306, tel. 12 628-29-94, e-mail: jpudelko@pk.edu.pl


Dr Małgorzata RADOŃ
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 305, tel. 12 628-29-82, e-mail: mradon@pk.edu.pl


Dr Lidia SKÓRA
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 311/10, tel. 12 628-29-49, e-mail: lskora@pk.edu.pl


Dr Marcin SKRZYŃSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
Geometria algebraiczna i teoria macierzy
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: marcin.skrzynski@pk.edu.pl


Dr Lech SŁAWIK, 
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe
pok. 304/11, tel. 12 628-29-84, e-mail: lslawik@pk.edu.pl
strona www

Dr inż. Bartosz STAWIARSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
Statystyka matematyczna, szeregi czasowe
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: bstawiarski@pk.edu.pl


Dr Beata STRYCHARZ-SZEMBERG
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: szemberg@pk.edu.pl
strona www

strona www Magdy Grzech & Beaty Szemberg

Dr Katarzyna URBAŃSKA
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe
pok. 304/13, tel. 12 628-29-52, e-mail: kurbansk@pk.edu.pl


Dr Margareta WICIAK
Nauki matematyczne - Matematyka
Równania różniczkowe
pok. 311/10, tel. 12 628-29-49, e-mail: mwiciak@pk.edu.pl
strona www

Dr Krzysztof WESOŁOWSKI
Nauki matematyczne - Matematyka
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: kwesolowski@pk.edu.pl


Dr Małgorzata ZAJĘCKA
Nauki matematyczne - Matematyka
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: malgorzata.zajecka@pk.edu.pl


Dr Maciej ZAKARCZEMNY
Nauki matematyczne - Matematyka
Teoria liczb
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: mzakarczemny@pk.edu.pl
strona www

Magistrowie:

Mgr Kamil KULAR
Nauki matematyczne - Matematyka
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: kkular@pk.edu.pl


Mgr Ewelina MULAWA
Nauki matematyczne - Matematyka
pok. 304/14, tel. 12 628-29-28, e-mail: ewelina.mulawa@pk.edu.pl
Emerytowani pracownicy Instytutu Matematyki prowadzący zajęcia dydaktyczne:

dr Eugeniusz KAPUSTKA
pok. 311/2, tel. 12 628-29-81, e-mail: kapustka@pk.edu.pl


dr Stefania KRAKOWIAK
pok. 311/2, tel. 12 628-29-81, e-mail: skrakowi@pk.edu.pl


dr hab. inż. Anna KUMANIECKA
pok. 311/2, tel. 12 628-29-81, e-mail: pukumani@cyf-kr.edu.pl


dr Wacław PIELICHOWSKI
pok. 304/11, tel. 12 628-29-84, e-mail: wpielich@pk.edu.pl


dr Kazimierz WARCHULSKI
pok. 311/2, tel. 12 628-29-81, e-mail: kwarchul@pk.edu.pl
(C) by Instytut Matematyki 2007